Våra regler och allmänna riktlinjer för evenemanget

1. Deltagare är skyldiga att ha tagit del av och förstått tävlingsreglerna. Arrangören förbehåller sig rätten att ändra i tävlingsreglerna fram till första start.

2. Åldersgräns 15 år. Det är fullt möjligt att barn/ungdomar under 15 kan och får springa Berzerk beroende på hur tränade dessa är, dock är vårt krav att målsman/ förälder tar ansvaret för barnets/ungdomens medverkan. Mailar oss med ett godkännande.

3. Allt deltagande i Berzerk och dess kringarrangemang sker på egen risk. Berzerk (Red Serpent AB) ersätter ej kostnader i samband med skador, förlorad utrustning eller trasig utrustning.

4. Tävlingsdeltagarna får ej avvika från snitslad tävlingsbana som är ut markerad. Görs detta kan det leda till att deltagaren diskvalificeras.

5. Vi förbehåller oss rätten att kunna ändra banan när som helst fram till tävlingsdagen.

6. Det är deltagarens ansvar att hålla sig nykter och skötsam och ej komma påverkad av illegala substanser. Arrangören har rätt att inte låta vederbörande starta om så är fallet.

7. Det är förbjudet att riva ner markeringar utmed banan. Om du skulle råka riva ner markeringar var god informera närmsta funktionär utmed banan.

8. Som deltagare bör du försöka dig på alla hinder minst en gång. Ifall du inte skulle klara av att passera ett hinder efter flera försök kan du få en straffrunda, löpning eller armhävningar.

9. Det kommer finnas papperskorgar utmed banan, respektera naturen och vår fina stad och släng ditt skräp i dessa papperskorgar.

10. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller inte vid köp av anmälning till evenemang. När bokning har skett är du som kund bunden av ditt köp. Anmälan och betalning är bindande. Startavgift kommer ej att återbetalas vid icke deltagande, undantaget inställd tävling.

11. Deltagare är skyldig att, efter bästa förmåga, hjälpa medtävlande som blivit skadad, sjuk eller på annat sätt är i behov av akut hjälp.

12. Under evenemanget kommer arrangörens personal att dokumentera evenemanget med bilder och film. Genom anmälan godkänner deltagaren att arrangören kan använda bilder och filmer och ljudupptagningar i kommersiellt syfte.

13. Arrangören förbehåller sig rätten att ställa in Berzerk. Då kommer deltagaravgiften att återbetalas till deltagaren. Omkostnader såsom, resor, boende etc. kommer ej att ersättas av arrangören.

14. Tidtagning sker elektroniskt med chip runt vänster fot. Deltagaren ansvarar själv för att chipet återlämnas efter målgång. Om så ej sker, kan en korrekt tid inte garanteras. Deltagaren blir ersättningsskyldig vid icke återlämnat chip. KOSTNAD FÖR EJ ÅTERLÄMNAT CHIP ÄR 250 kr

15. Målet och banan stänger tre/fyra timmar efter sista start.

16. Du ansvarar själv för att kontrollera om ett evenemang är flyttat eller inställt.

17. Force Majeure: Samt Covid-19 Vi reserverar oss för omständigheter utanför vår kontroll som exempelvis strejk, it-haveri eller väderförhållanden. Likaså krig, eller andra övermäktiga händelser som vi ej rår på. Vi flyttar våra race framåt i kalenderdatum om vår regering eller stat beslutar att vi ej får genomföra loppen pga Covid-19. Dock brinner er biljett aldrig inne, vi tar ej era pengar utan att arrangera race. Vi försöker alltid arrangera lopp med backupplaner om så krävs.

18. Det kommer bli tufft, roligt, blött och lerigt samt en go kamratskap, så klaga inte på oss om du gör din roligaste men svåraste utmaning någonsin på våra lopp.