Under beredskapstiden i Sverige var det viktigt att flytta ammunition mellan bunkrar, ta en eller 2 lådor och flytta dem på en markerad sträcka.