En serie av olika hinder tillägnad den militära upprustningen Helsingborg hade mellan 40-50 talet. Kryphinder i sand under taggtråd och ev beskjutning,