En hink med ständigt varierande innehåll skall flyttas en sträcka under domens dag