50kg kärlek dra betongplint genom markerad bana/runda flagga