Freydís Eiríksdóttir sägs enligt visa källor vara dotter till Erik den röde, samt syster till Leif Erikson enligt berättelser är freydis en stark krigarkvinna som höll linjen barbröstad och gravid mot vinlands urinvånare när de gick till attack. Freydis på Berzerk är en “low rig” där du med stark core skall ta dig till olika grepp närma marken utan röra den.