I den nordiska mytologin var Helheim dödsriket, där varken gud eller människa kunde lämna. Över tröskeln “fallande fördärv” lämnades du i ständig kyla och svält. Helheim på Berzerk står ofta på de mest olämpliga platser och eftersträvar att efterlikna misären i Hels rike.