Vertikal ramp på ca 4meter med tuff lutning som ni skall ta er över