Döpt efter vikingen Rollo en högst troligen norsk/dansk ärelysten krigare som slutligen blev hertig i Normandie.