Repklättring på hög nivå, koppla fotlås och låt armar och ben jobba för ta dig upp o slå i klockan