Du springer under beskjutning från den Svenska konungens karoliner, blir jagad av kavalleri och hör kanoners dån.