Uttjänta däck kan i sann återvändningsanda kan det göras mycket med; välta däck / dra däck / springa en markerad bana eller runda en flagga, allt för skapa mjölksyra i benen.