En lodrätt vägg på 2.5 meter man skulle ta sig över, byggdes med Sj pallar och var 2016-2017 års sluthinder