Har helt och hållet med nutida historia att göra. Detta hinder är tillägnat alla hjältar som på något sätt utmärker sig och promotar Berzerk på olika sätt. Oavsett om man är utklädd eller inte så har vi byggt detta hinder med Er deltagare i åtanke