Hinder i trä som höll hela 4 år innan vi pensionerade det.