Olika städer bjuder på olika vattenhinder samt olika djup och längder för att dig igenom